x
What wrong with you???
Vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên khó hay dễ?

Mũ bảo hiểm giống như vật bất ly thân đồng hành cùng chiếc xe máy thân thuộc của chúng ta. Tuy vậy, việc sử dụng mũ bảo hiểm từ ngày này qua ngày khác mà không vệ sinh thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng ẩm mốc. Vậy việc vệ sinh mũ bảo hiểm thường […]