x
What wrong with you???
[CẢNH BÁO] Những tác hại khi ăn thịt động vật chứa kháng sinh

Để tăng năng suất cho quá trình chăn nuôi, nhiều người sẵn sàng trộn lẫn kháng sinh vào thức ăn của động vật. Điều này gây ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe nếu chúng ta ăn phải những loại thịt chứa kháng sinh này. Vấn nạn sử dụng kháng sinh vượt quá mức cho […]