x
What wrong with you???

Chính sách thanh toán

Khi quý khách mua hàng vui lòng chuyển khoản vào 1 trong số các số tài khoản dưới đây
Quý khách hàng có thể chuyển khoản qua tài khoản sau đây:
==================================================

(*) Quý khách lưu ý: Sau khi chuyển khoản xong, quý khách vui lòng nhắn tin thông báo lại. Chúng tôi sẽ tiến hành chuyển hàng ngay sau khi kiểm tra đã nhận được tiền.