x
What wrong with you???

Chính sách bảo hành

Vkill cam kết tất cả các sản phẩm đều được Bảo hành đúng theo quy định của Nhà Sản xuất.

Tất cả các sản phẩm quý khách hàng mua tại Vkill đều được bảo hành theo đúng thời gian và điều kiện bảo hành.

♦  Khi nhận được phản hồi cần hỗ trợ bảo hành sản phẩm của khách hàng, bộ phận CSKH của Vkill sẽ có trách nhiệm liên hệ với bộ phận bảo hành của nhà sản xuất để cử nhân viên kỹ thuật kiểm tra và thẩm định sản phẩm.

Quý khách hàng khi mua hàng tại Vkill vui lòng đọc kỹ nội dung, điều kiện bảo hành và giữ cẩn thận Phiếu Bảo Hành (nếu có).