x
What wrong with you???

Chai xịt Vkill dùng được bao nhiêu lần?

Chai xịt Vkill dùng được bao nhiêu lần?

Mỗi lần sử dụng rất nhiều khách hàng thường rât quan tâm đến Chai xịt Vkill dùng được bao nhiêu lần . Dưới đây là số lần sử dụng sản phẩm Chai xịt ion từ trường

– Chai 100ml xịt cho rau quả (nhà 4 người/ 2 lần/ ngày) dùng được 15-18 lần:  3.8k-4.6k/ lần sử dụng

– Chai 250ml xịt cho rau quả (nhà 4 người/ 2 lần/ ngày) dùng được 40-45 lần:  3k-3.4k/ lần sử dụng

– Chai 500ml xịt cho rau quả (nhà 4 người/ 2 lần/ ngày) dùng được 80-90 lần:  2,4k-2,7k/ lần sử dụng

– Chai 1 lít xịt cho rau quả (nhà 4 người/ 2 lần/ ngày) dùng được 160-170 lần: 1,7k-2k/ lần sử dụng

Chai-xit-vkill-su-dung-duoc-bao-nhieu-lan